Regulamin konkursu

 

KONKURS na najlepiej udokumentowaną prelekcję, edycja 2018

I. Cele konkursu:

Celem konkursu jest upowszechnienie, promocja aktywności sportowych związanych z górami; inspirowanie do poznawania świata, aktywności i realizacji nowych przedsięwzięć poprzez wyłonienie najciekawszej prezentacji i opowieści związanej z tematyką konkursu.

II. Założenia konkursu:

Konkurs ma charakter otwarty, dwuetapowy: 1 etap – kwalifikacja, 2 etap – finał – prezentacja podczas Festiwalu TRAIL RUNNING FESTIVAL.

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego świata, bez ograniczeń wiekowych, posługujące się językiem polskim/angielskim. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jedną prezentację. Akceptowane będą również prace zbiorowe, przy czym każdy z autorów musi być jednocześnie uczestnikiem prezentowanej prelekcji. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które zgłoszą swoją prezentację do konkursu drogą elektroniczną, za pomocą formularza zgłoszeniowego. Do konkursu można zgłaszać prezentacje, które w całości lub fragmencie odbyły się w latach 2016 – 2018. Konkurs wyklucza udział materiałów dotyczących tematyki niezwiązanej z tematyką konkursu. Prezentację finałową należy przedstawić w formie multimedialnej wykorzystując dowolne środki audiowizualne (materiał zdjęciowy i/lub filmowy w formie cyfrowej), opatrując je komentarzem „na żywo”, w formie prezentacji (slajdy (.pps) lub video (.avi, .wma)).

III. Kryteria oceny:

– treści merytoryczne prezentacji: ogół i jakość zaprezentowanych informacji, argumentacja, ciekawostki,

– sprawność posługiwania się słowem, talent oratorski, interakcja z publicznością,

– jakość edytorska

– racjonalne użycie grafiki, redakcja tekstu i komentarza audio, rozmieszczenie fotografii, rysunków, jakość zdjęć, nagrań filmowych, konstrukcja prezentacji, oryginalność.

W Konkursie przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce.

Etap kwalifikacyjny:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z materiałami (zdjęcia, filmy, komentarz) – w terminie do dnia 07 października 2018 r. na maila: contact@trailrunningfestival.pl.

Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu do 10 października 2018 r.

Preferowana forma przesyłania materiału wizualnego, wymaganego w formularzu: kilkuminutowy (do 10 min.) zwiastun prezentacji – zmontowany materiał zdjęciowy i/lub filmowy z komentarzem dźwiękowym lub tekstowym. Materiał może być przesłany w formie: – linku do filmu (np. na YouTube, Vimeo itp.) – linku do ściągnięcia pliku.

Organizatorzy dopuszczają także zgłoszenia w formie 10-15 zdjęć, każde opatrzone kilkuzdaniowym komentarzem, przesłanych na adres contact@trailrunningfestival.pl (łącznie materiał nie może przekraczać 5 MB).

Etap finałowy:

Spośród nadesłanych zgłoszeń organizatorzy, zastrzegają sobie prawo do wyboru prelekcji, której twórcy zostaną zaproszeni do prezentacji finałowych, które odbędą się podczas Festiwalu TRAIL RUNNING FESTIVAL w dniach 26-28 października 2018. Zakwalifikowane do tego etapu osoby zostaną poinformowane o wynikach telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Twórcy Nagrodzonej prelekcji będą mieć możliwość zaprezentowania jej w ramach max. 30 minutowej prezentacji. Warunkiem bezwzględnym jest komentarz na żywo do prezentowanych materiałów przez autora/autorów.

IV.Postanawiania końcowe

Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych materiałów prac konkursowych na potrzeby promocji audiowizualnej Festiwalu Trail Running Festivial (zwiastuny festiwalowe, materiały informacyjne, plakaty itp.).

Decyzje Jury są ostateczne. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator. W przypadku wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt na maila: contact@trailrunningfestival.pl

 

Pobierz Regulamin w formacie .pdf

POBIERZ FOMULARZ ZGŁOSZENIOWY