Zamówienia - oferty

W tym miejscu publikować będziemy informacje o ofertach do zamówień projektowych.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w procedurze przetargowej, zapraszamy do przesyłania wypełnionych dokumentów. W pierwszym tygodniu lipca opublikujemy pierwsze zapytania ofertowe wraz z wymaganą dokumentacją oraz regulaminem.


ZAPYTANIA
1. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie funkcjonalności strony internetowej dla wydarzenia Trail Running Festival.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na wykonanie zamówienia:

Zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie funkcjonalności strony internetowej dla wydarzenia Trail Running Festival.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 14/07/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 1

2.  Zaproszenie do składania ofert na Stworzenie Aplikacji Mobilnej na wydarzenie: Trail Running Festival

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na w Stworzenie Aplikacji Mobilnej na wydarzenie: Trail Running Festival . Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 23/07/2018 r.

Zapraszamy!

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 2

3. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie trwałości dla graficznej oprawy eventu tworzącą spójną identyfikację wizualną z istniejącą oraz przygotowanie informatora festiwalowego.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na Zaprojektowanie, wykonanie oraz zapewnienie trwałości dla graficznej oprawy eventu tworzącą spójną identyfikację wizualną z istniejącą oraz przygotowanie informatora festiwalowego. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 27/07/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 3

4. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wydarzenia Trail Running Festival.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na Zaprojektowanie i wykonanie materiałów promocyjnych wydarzenia Trail Running Festival. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 27/07/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 4

5. Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie banerów reklamowych wydarzenia – Trail Running Festival.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie banerów reklamowych wydarzenia – Trail Running Festival. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 27/07/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz: 

ZAPYTANIE NR 5

6. Zaproszenie do składania ofert na produkcję filmu stanowiącego zapowiedź dla wydarzenia promującego biegi trailowe, górską aktywność sportową Trail Running Festival w Szczyrku.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na Produkcja filmu stanowiącego zapowiedź dla wydarzenia promującego biegi trailowe, górską aktywność sportową Trail Running Festival w Szczyrku. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 2/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANE NR 6

7. Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie sesji zdjęciowych (min 100 zdjęć wykonanych) podczas trzech dni trwania wydarzenia Trail Running Festival w Szczyrku (26-28 październik 2018 r.)

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na Wykonanie sesji zdjęciowych (min 100 zdjęć wykonanych) podczas trzech dni trwania wydarzenia Trail Running Festival w Szczyrku (26-28 październik 2018 r.). Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 8/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 7

8. Zaproszenie do składania ofert na Wykonanie sesji zdjęciowych (min 100 zdjęć wykonanych) podczas trzech dni trwania wydarzenia Trail Running Festival w Szczyrku (26-28 październik 2018 r.)

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na Wykonanie sesji zdjęciowych (min 100 zdjęć wykonanych) podczas trzech dni trwania wydarzenia Trail Running Festival w Szczyrku (26-28 październik 2018 r.). Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 8/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 8

9. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie wystawy zdjęć na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na przygotowanie wystawy zdjęć na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 9/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 9

10. Zaproszenie do składania ofert na wynajem powierzchni konferencyjno-wystawienniczej wraz z usługą cateringową, hotelową w celu organizacji wydarzenia „Trail Running Festival” w Szczyrku w terminie 26-28 październik 2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni konferencyjno-wystawienniczej wraz z usługą cateringową, hotelową w celu organizacji wydarzenia „Trail Running Festival” w Szczyrku w terminie 26-28 październik 2018 r.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 19/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 10

11.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie obsługi konferansjerskiej wydarzenia Trail Runing Festival organizowanego w dniach 26-28 październik 2018 r. w Szczyrku.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na wykonanie obsługi konferansjerskiej wydarzenia Trail Runing Festival organizowanego w dniach 26-28 październik 2018 r. w Szczyrku. 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 19/08/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 11

12. Zaproszenie do składania ofert na przygotowanie wystawy zdjęć oraz jej oprawy na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na przygotowanie wystawy zdjęć na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 01/10/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 12

13. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tłumaczeń tekstów 9-ciu filmów festiwalowych wyświetlanych podczas wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 27/09/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 13

14.  Zaproszenie do składania ofert na wypożyczenie sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia warsztatów BODY WORK podczas wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 20/10/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 14

15.  Zaproszenie do składania ofert na transport osób na trasie Poznań - Szczyrk / Szczyrk - Poznań w dniach 26.10.2018 r. oraz 28.10.2018 r. w ramach projektu Trail Runing Festival organizowanego w dniach 26-28 październik 2018 r. w Szczyrku.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 20/10/2018 r.

Zapraszamy !

Pobierz:

ZAPYTANIE NR 15

16.  Zaproszenie do składania ofert na wypożyczenie sceny, oświetlenia oraz obsługi technicznej związanej z dźwiękiem podczas wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 20/10/2018 r.

ZAPYTANIE NR 16

17.  Zaproszenie do składania ofert dotyczących zagrania koncertu podczas wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r.

Wszystkich potencjalnych oferentów zapraszamy do składania ofert na rzecz wydarzenia Trail Rnning Festival w Szczyrku, który odbędzie się w dniach 26-28.10.2018 r. Szczegóły znajdą Państwo w załączonej dokumentacji, termin składania ofert upływa 20/10/2018 r.

ZAPYTANIE NR 17

Polityka Prywatności Strony

www.trailrunningfestival.pl
Fundacja dba o ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych / wnioskach / ofertach / umowach i związanych z nimi dokumentach są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdej chwili.